Der Indkaldes til ordinær Generalforsamling ;

Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 24 marts 2016 kl 14.00

I den GL. gymnastiksal Ravnsborgskolen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde mindst 5 dage før