Alle indlæg af Jesper Pedersen

DER INDKALDES TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling I UKG

Torsdag d 15/11 kl 19. i den gl. gym. sal på Ravnsborgskolen

Da et flertal af bestyrelsen har anmodet om dette.

Dagsorden :

1 valg af ordstyrer

2 valg af referent

3 bestyrelsen indstiller til foreningen opløses pr 1/12-2018.

Hvis det bliver vedtaget er der en ekstraordinær generalforsamling fredag d 30/11 i den gl. gym sal på Ravsborgeskolen.

4 evt

Med venlig hilsen

Leif Utermöhl formand UKG